Billig kanoutleie i Oslo

Info      Kontakt oss      Våre turforslag     

Våre turforslag

Det er mange flotte padlemuligheter i området rundt Oslo. Her er en kort oversikt over noen av våre beste turforslag. Ved utleie hjelper vi gjerne til med flere gode tips og forslag.

Setten / Settenvassdraget

Kart: https://goo.gl/maps/DK8Sg

Vannet Setten ved Bjørkelangen byr på mange flotte padlemuligheter. Setten i seg selv er et relativt stort vann, men om man har nok tid bør man ta turen videre sørover på Mjermen. Kun en kort bæring over på Mjermen som ikke krever tralle. Om man vil ha en rundtur kan man padle vestover på Hallangen og så komme opp igjen på Setten, men denne turen krever mer bæring. Det er flere flott overnattingsmuligheter i sørenden av Setten.

Hemnessjøen - Hølandselva - Skulerudsjøen

Kart: https://goo.gl/maps/APJFg

En fantastisk tur som inneholder 15 kilometer på snirklete elv. Denne turen kan gjøres som en lang dagstur, men to (kanskje tre) dager er ideelt. Man padler i en stor U, og en perfekt løsning er derfor å ta med sykler som man først setter på sørenden av Skulerud-sjøen, slik at man kan sykle opp og hente bilen ved Hemnessjøen til slutt (ca 6 km sykkeltur). Turen startes på sørenden av Hemnessjøen, et stort vann. Er man heldig har man sønnavind, og padlingen over Hemnessjøen bør gå greit, men om man vil gjøre turen kortere kan man sette ut ca halvveis på Hemnessjøen der riksveien er nærmest vannet. Her er det en liten parkeringsplass og mulighet for å sette ut kano.

I nordenden av Hemnessjøen padler man så videre på en snirklete smal elv ned til Bråtevann. En del trær over elva og smale partier gjør at denne biten både er spennende og tar noe tid. Elven fortsetter deretter videre til den møter Hølandselva. Kort trilling før Hølandselva forbi noen stryk. Hølandselva er bredere og grei å padle og fører ned til Skulerud-sjøen. I sørenden av Skulerudsjøen tar man opp på en fin strand på høyre side før riksveibroen. Her har man satt igjen syklene og sykler det korte stykket tilbake til bilen ved Hemnessjøen.

Mange overnattingsmuligheter i det smale partiet på Skulerudsjøen, ganske få overnattingsmuligheter på Hemnessjøen.

Haldenvassdraget

En tur for de som virkelig vil padle langt. Totalt er turen ca 120 km, og den går over store vann. Det naturlige er å padle "nedover" (altså sørover), men hvis vinden er fra sør kan dette bli tungt. Man starter ved Skulerudsjøen (der forrige beskrevne tur avsluttet), og padler vassdraget nedover. Stort sett korte bæringer/trillinger. Lett å finne overnattingsmuligheter. Padler man hele vassdraget ender man opp i Halden. I skrivende stund er det begrensninger på forflytting mellom vann pga krepsepest, så dette bør sjekkes ut på forhånd.

Nordmarka på langs

En virkelig perle med opplevelse av Villmark. Nokså strabasiøs tur med flere bæringer og trillinger. Er mulig å gjennomføre på én lang dag, men de fleste bruker helst tre fulle dager. Turen kan starte på Mylla, men for å gjøre turen noe kortere og enklere, anbefaler vi å starte på Tverrsjøen. Turen går sørover over Skarvevannet, Pershusvannet og så ned på Katnosa. Trilling ned på Sandungen, så kort trilling til Hakloa. Bjørnsjøen til Bjørnholt, så trilling ned til Rottungen, padling ned til Øyungen, så trilling til Skar. Ikke noe problem å finne steder å overnatte underveis, og vannet kan drikkes overalt.

Rundtur i Nordmarka

Denne turen har fordel ved at man starter og ender på samme sted. Man får kanskje enda mer følelsen av å være i Villmarken (og alene) enn ved "Nordmarka på langs".

Man parkerer bilen på Elnes (øst i Nordmarka) og triller ca 5 km opp til Nordvann. Bærer over til Måsjøen, videre til Langvann og ned på Hakloa. Det er flott å overnatte på den store øyen på Hakloa. Man tar opp på sykkelveien på østsiden av Hakloa og triller helt til Fortjern, triller videre til Helgeren. Deretter bæring/trilling til Trehørningen. Dette vannet kan evt droppes, ettersom det er strabasiøs bæring over til Langvann. Etter Langvann padler man Elvann, og triller så ned til Elnes. Turen passer til to dager, men kan også gjøres på én lang dag.

Vannsjø

Kart: https://goo.gl/maps/XUj9m

Flott tur som kan startes og sluttes på samme sted og som ikke krever kanotralle.

Man parkerer og setter ut ved Mossehallen i Moss, etter første vann padler man opp kanalen til vestre Vannsjø. Et par fine overnattingsmuligheter i denne kanalen. En mulighet her er å padle rundt Dillingøya og overnatte på baksiden, her er det flere øyer med overnattingsmuligheter, men på en populær helg er mange plasser tatt. Har man god tid kan man padle videre østover. Her er det mange flotte kroker og kriker man kan padle inn i.